Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1: TARAFLAR

GÖNDERİCİ/TÜKETİCİ

Adı – Soyadı: 

Telefon:

E-Posta: 

SATICI

Unvan: On Spor Organizasyon ve Turizm Ticaret Limited Şirketi

Açık Adresi: Akyaka Mahallesi Karabacaklar Sokak No 13 Ula Muğla 

Tel: 

Fax: 

E-posta:  info@bilgeozturk.com

Mersis: 0642041088100015 

Vergi No: Ula Vergi Dairesi 6420410881

Müşteri Hizmetleri Tel: 

“ALICI”: İşbu Sözleşme uyarınca siparişin teslim edileceği Tüketici ya da Tüketici dışındaki gerçek kişiyi ifade eder.

MADDE 2: KONU

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a (“Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne (“Yönetmelik”) ve 23.08.2022 tarihli ve 31932 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’e uygun olarak düzenlenmiştir. Sözleşme'nin tarafları işbu Sözleşme tahtında Kanun’dan ve Yönetmelik’ten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

İşbu Sözleşmenin konusunu; Tüketici’nin On Spor Organizasyon ve Turizm Ticaret Limited Şirketi (“On Spor”)'ye ait bilgeozturk.com  alan adlı web sitesinden (“website”) ve mobil uygulamasından (“Platform”), Satıcı'ya ait mal/hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşmede belirtilen niteliklere sahip mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini oluşturur. 

MADDE 3: SÖZLEŞME’NİN KURULMASI

3.1- Tüketici sözleşme’yi okuduğunu, anladığını, haklarının ve yükümlülüklerinin bilincinde olduğunu kabul eder. Tüketici, sözleşme kapsamında yer alan işlemlerin kendi menfaatine uygun olduğu konusunda tam bir kanaate vardığını ve tüm sözleşme şartlarını kendi özgür iradesi ile kabul eder.

3.2- Tüketici, sözleşmenin hükümlerinin haksız şart sayılabilecek bir özellik taşımadığını, menfaatler dengesi bakımından bir haksızlık olmadığını kabul eder. 

Siparişinize ilişkin bilgi almak ve şikayetlerinizi iletmek için info@bilgeozturk.com mail adresine yazılı bildirimde bulunabilirsiniz. Malın peşin veya vadeli satış fiyatı, Ön Bilgilendirme Formunda ve işbu Sözleşme’de yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme maili ve ürün ile birlikte Tüketici adına düzenlenen fatura/e-fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. On Spor tarafından yapılan indirimler, kuponlar, kargo ücreti ve sair uygulamalar satış fiyatına yansıtılır. Esas bedel dışında herhangi bir ilave bedel talep edilmesi halinde tüketicinin açık onayı ayrıca alınacaktır.MADDE 5: MALIN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

5.1- Siparişin teslimatı, 4. Maddede belirtilen sipariş oluşturma aşamasında seçtiğiniz tarih ve saat aralığı içerisinde gerçekleştirilecektir.

5.2- Kargo ile teslimat yapılması durumunda, anlaşmalı kargo şirketi aracılığı ile, “Sipariş” sayfasında belirtilen zaman aralığında Tüketici’nin sipariş oluşturma esnasında bildirdiği adresine teslim edilecektir. 

5.3- Sözleşme, Tüketici tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup Tüketici'nin Satıcı'dan satın almış olduğu malın/hizmetin Alıcı'ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Mal/Hizmet, Tüketici'nin sipariş aşamasında verilen ve işbu Sözleşmede belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir. 

5.4- Sipariş teslim edilirken Alıcı (teslimat yapılacak kişi) teslimat adresinde bulunamazsa, siparişi Alıcı’ya ulaştırabilecek kişilere ismi ve imzası alınarak teslimat yapılabilir. Siparişi teslim alan kişi ile ilgili bilgi, sms ve e-mail yoluyla Tüketici’ye iletilir. Resmi ve özel kuruluşlara yapılan teslimatlar kuruluşların kendi teslimat prosedürleri çerçevesinde yapılır.

5.5- Siparişinize ilişkin bilgi almak ve şikayetlerinizi iletmek için info@bilgeozturk.com mail adresine yazılı bildirimde bulunabilirsiniz. Siparişinizin durumuna ilişkin bilgilendirme amaçlı gönderilen SMS'ler ticari elektronik ileti niteliğinde olmayıp, bunun için Tüketici’ye herhangi bir ücret yansıtılmamaktadır.

5.6- Ürün sayfasında sipariş sayısı bazlı stok sınırlaması içeren kampanyalı ürünlerin satışlarında sistemsel aksaklıklar, altyapı sorunları vb. nedenlerle kampanya şartlarını aşan ürün alımı gerçekleşmesi durumunda ve/veya tüketici alımı sayılmayacak adette toplu alım yapılması durumunda aşan ürün alımları geçersiz olacak ve sipariş iptal edilecektir. Bu durumda teslimat ücreti de dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeler siparişin iptal tarihinden itibaren en geç 48 (kırk sekiz) saat içinde Tüketici’ye iade edilecektir.

5.7- Satıcı, makul derecede fraud (dolandırıcılık) şüphesi oluşturan bir siparişi ve/veya işlemi, Tüketici’nin onayı olmaksızın, tek taraflı olarak iptal etme hakkına sahip olup, işbu siparişin ve/veya işlemin iptali sebebiyle Tüketici’nin Satıcı’dan herhangi bir talepte bulunma hakkı yoktur.

MADDE 6: TÜKETİCİ’NİN BEYAN VE TAHHÜTLERİ

6.1- Tüketici, websitesinde ve Platform’da yer alan Sözleşme konusu malın/hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat, kargo bedeli, cayma ve iade koşullarına ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

6.2- Tüketici, Sözleşme'yi ve Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından Tüketici’ye verilmesi gereken adres, siparişi verilen mal/hizmete ait temel özellikler, mal/hizmet'in vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat, cayma ve iade ile bu işlemlerin fiyat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. Alıcı'nın, Sözleşme konusu mal/hizmeti kontrol etmeden, tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı olduğu açıkça belli olan şekilde teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir.

6.3- Sözleşme konusu ürün, Alıcı'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

6.4- Siparişin tesliminden sonra Tüketici'ye ait kredi kartının Tüketici'nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini Satıcı'ya ödememesi halinde, Tüketici kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla siparişi 3 (üç) gün içinde Satıcı'ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Tüketici 'ye aittir.

MADDE 7: SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

7.1- Satıcı, Sözleşme konusu mal/hizmetin Kanun’a uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur. Haklı bir sebebe dayanmak şartıyla Satıcı, Sözleşme ’den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan, Tüketici’ye eşit kalite ve fiyatta mal veya hizmet tedarik edebilir.

7.2- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’nin elektronik ortamda teyit edilmesi ve Sözleşme konusu siparişin bedelinin ödenmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya yapılan ödemelere ilişkin Tüketici, Satıcı’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.3- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Alıcı'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde Alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Satıcı bu yükümlülüğüne aykırı davranır ise tüketici işbu Sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşme’nin feshi durumunda, Satıcı, varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde tüketiciye ilgili mevzuat uyarınca belirlenen kanuni faiziyle birlikte geri ödemek ve varsa Tüketiciyi borç altına sokan tüm kıymetli evrak ve benzeri belgeleri iade etmek zorundadır.

7.4- Satıcı sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hallerde; mücbir sebepler, ifa imkansızlığı veya teslimatı engelleyen olağanüstü durumlarda, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içerisinde, aynı gün teslimatın yapılacak olması halinde teslimattan önce Tüketici’ye durumu yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda Satıcı teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içerisinde Tüketici’ye iade eder. Tüketici’nin kredi kartı ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı, siparişin Tüketici tarafından iptal edilmesinden sonra 7 (yedi) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Tüketici, Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Tüketici hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 (iki) ile 3 (üç) haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra Tüketici’nin hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Tüketici, olası gecikmeler için Satıcı’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.5- Satıcı, malın Alıcı ya da Tüketici’nin/Alıcı’nın taşıyıcı dışında belirleyeceği üçüncü bir kişiye teslimine kadar oluşan kayıp ve hasarlardan sorumludur.

7.6- Tüketici’nin/Alıcı’nın Satıcının belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep etmesi durumunda, malın ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan Satıcı sorumlu değildir. Malın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir şirket ile gönderilmesinin talep edilmesi halinde kargo masrafları tüketiciye ait olacaktır.

MADDE 8: CAYMA HAKKI

Sözleşme konusu ürün, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun esas alınarak hazırlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliğin madde 15/1(c) hükümleri doğrultusunda, ÇABUK BOZULABİLEN VEYA SON KULLANMA TARİHİ GEÇEBİLECEK MAL NİTELİĞİNDE OLDUĞUNDAN, TÜKETİCİ’NİN CAYMA HAKKI BULUNMAMAKTADIR.

MADDE 9: CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

Cayma hakkı aşağıdaki hallerde kullanılamaz:

  1. a)Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde (Örn: Ziynet, altın ve gümüş kategorisindeki ürünler);
  2. b)Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde;
  3. c)Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde;
  4. d)Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde;
  5. e)Tüketici tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde;
  6. f)Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde;
  7. g)Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, arabakiralama, yiyecek içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde;
  8. h)Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmelerde;

ı) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde;

  1. i)Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmelerde ve sözleşmeye konu Mal/Hizmet'in Yönetmelik’in uygulama alanı dışında bırakılmış olan (satıcının düzenli teslimatları ile alıcı’nın meskenine teslim edilen gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddeleri ile seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda hizmetler);

Bakımından Tüketici ve Satıcı arasındaki hukuki ilişkiye Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uygulanamaması sebebiyle cayma hakkı kullanılamayacaktır.

MADDE 10: UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu Sözleşme'den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda İSTANBUL Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

ALICI bu sözleşmede ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş formunda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satış koşullarının ve sair tüm ön bilgileri aldığını, incelediğini ve tamamını kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür

 

MADDE 11: TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Tüketici’nin, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir, doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Tüketici’den talep edebilir ve her koşulda Tüketici’nin borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Tüketici’nin borcu gecikmeli ifasından dolayı Satıcı'nın uğradığı zarar ve ziyandan Tüketici sorumlu olacaktır.

MADDE 12: BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-posta ve/veya SMS aracılığıyla yapılacaktır. Tüketici, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda On Spor’un resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 13: YÜRÜRLÜK

13 (onüç) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Tüketici tarafından yapılan ödemenin onay aldığı tarihte, Tüketici tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin bir nüshası Tüketici’nin üyelik hesabında mevcuttur ve talep edilmesi halinde ayrıca e-posta ile de gönderilebilecektir.